Vår historia

 

TYNGDLÖS TEKNIK

Under hundratals vidare tester förfinades tekniken ytterligare, och samtidigt utvecklades säkerhetssystemet som gör att i stort sett vem som helst – barn och äldre likaväl som vuxna – kan flyga i vindtunneln utan risk för att slå sig mot dess tak, väggar eller golv. Såväl den variabelt lutande tunneln i sig som de luftströmsstyrande innovationerna och säkerhetssystemet är internationellt patentsökta.

Peter Georen och Johan Strömberg hörde till dem som tog del av idén, och genast tog sig an att ta den vidare. Georens försök att få svar på frågan genom att ställa den till de mest kraftfulla och sofistikerade datorsimuleringsprogram som finns ledde inte till klarhet. Det fanns helt enkelt inte relevanta dataalgoritmer att tillgå. Enda sättet att komma vidare blev att ta över LT 1 och själva bygga om; testa sig fram. Sagt och gjort, i början av 2016 försåg man LT 1 med en lutande tunnelsträcka, och började sedan laborera med att kontrollera luftströmmarna. Några månader senare var framgången ett faktum: Georen blev den förste människan att flyga med vingdräkt i en lutande vindtunnel, och strax därefter blev Westman först med att flyga helt fritt, utan säkerhetssystem.

FLYG PÅ RIKTIGT

Så. Hur coolt är det här? Well, reaktionerna från dem som testat – totala nybörjare såväl som garvade fallskärmshoppare, folk som provat vertikal vindtunnel och sådana som flugit med vingdräkt utomhus (hoppat ut från plan eller från t ex klippor) är så översvallande att vi låter bli att försöka beskriva dem. Istället säger vi bara: du kan flyga. Kom och flyg.

I september 2018 öppnade Indoor Wingsuit Stockholm. Därmed förändrades framtiden för flygsporten. Gränserna för vad vi trodde var möjligt har flyttats. Tidigare begrepp ställs på ända.

Du kan flyga.

Kom och flyg.